Vítejte na stránkách spolku Pro Mateřov z.s.

Spolek Pro Mateřov z.s. byl založen v roce 2019 za účelem pořádání kulturních a společenských akcí, ochotnických divadelních představení, organizování sportovních a ekologických akcí, podílení se na ochraně přírody, krajiny, životního prostředí. Spolek úzce spolupracuje s obcí Starý Mateřov a dalšími subjekty v rámci správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy sportu, kultury, přírody a ekologie v katastru obce Starý Mateřov. 

Připravované akce spolku v roce 2024

Sídlo

č.p. 171,  530 02 Starý Mateřov

Kontakt

Ing. Pavel Smeták
předseda spolku

spolek@promaterov.cz
+420 724 122 269