VÝROČÍ VYSVĚCENÍ KŘÍŽE VE STARÉM MATEŘOVĚ

02.09.2020

Srdečně vás zveme na sousedské setkání k příležitosti 3. výročí znovuobnovení mateřovského křížku na návsi. Setkání se uskuteční 13. 9. 2020 od 13:00 hod. Po krátké modlitbě jste zváni k posezení v Restauraci U Lípy. K poslechu zahraje Pernštejnka. Drobné občerstvení zajištěno.